Här kan du göra en intresseanmälan för väntelistan till POET-studien.
Om du gör en intresseanmälan kommer vi att kontakta dig när vi åter inkluderar deltagare i studien, som senast till hösten 2023. Vi kommer alltså inte att ta kontakt med er dessförinnan. Intresseanmälan är inte bindande och du kan alltid välja att avbryta ditt deltagande eller avböja att bli kontaktad.

Ansvarig för studien Johan Bjureberg, leg. psykolog, med dr., Karolinska Institutet, e-post: johan.bjureberg@ki.se, telefon: 070-000 91 88

Klicka på knappen för att påbörja intresseanmälan.

Påbörja anmälan